Get Adobe Flash player

Stowarzyszenie Polskich Energetyków

poleca zbiory: Materiały Szkoleniowe – zbiór przepisów eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

Materiały Szkoleniowe – zbiór przepisów eksploatacji urządzeń cieplnych

Materiały Szkoleniowe – zbiór przepisów eksploatacji urządzeń gazowych

Kurs przygotowawczy - EGZAMIN KWALIFIKACYJNY Grupa 1

W/w wydawnictwa ułatwiają zapoznanie się z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. "Prawo Energetyczne", a w szczególności rozdziału 6 (urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja ), obejmują obowiązujące przepisy oraz warunki i zasady postępowania podczas eksploatacji odnoszące się do wszystkich urządzeń, instalacji i sieci energetycznych bez względu na ich parametry i producenta. Wiadomości zawarte w proponowanych wydawnictwach są szczególnie przydatne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wszystkich typów, a także stanowią pomoc w przygotowaniu do egzaminów kwalifikacyjnych.

 http://www.elektro.info.pl/

 

 
Projekt: Master-Druk.pl