Get Adobe Flash player

     Stowarzyszenie Polskich Energetyków powstało w Polsce w 1996 r. początkowo pod nazwą Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych. Miało to być stowarzyszenie, skupiające w swych szeregach ludzi ze wszystkich branż energetycznych tj. elektroenergetyków, ciepłowników i gazowników.

 

      W dniu 7.05.1998 r. utworzony został Oddział w Bydgoszczy a jego prezesem wybrano inż. Czesława Pliszkę , który sprawował funkcję Prezesa Oddziału w Bydgoszczy aż do nagłej śmierci - 4 kwietnia 2013 roku.

 

     Walne Zebranie Przedstawicieli Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Energetycznych odbyło się 20 marca 1998 r. w Kazimierzu Dolnym. Zebranie to dokonało stosownych zmian w statucie oraz wybrało Zarząd Główny Stowarzyszenia. Na prezesa Zarządu Głównego SWIE wybrany został Antoni Jerzy Pluciński. Siedzibą Zarządu Głównego SWIE został Radom. Stosownych zmian w statucie Sąd Wojewódzki dokonał dnia 10 czerwca 1998r. W świetle obowiązującego statutu utworzone zostały Oddziały SWIE w Radomiu, w Katowicach, w Krakowie a w dalszej kolejności w Warszawie i Zamościu. Od tego czasu rozpoczął się szybki rozwój stowarzyszenia.

     Na Walnym Zebraniu Delegatów SWIE w dniach 17 i 18 maja 2002 r. w Dobczycach, złożono propozycję zmiany nazwy stowarzyszenia (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych) na Stowarzyszenie Polskich Energetyków i dokonanie zmian w statucie w taki sposób by było ono stowarzyszeniem na miarę XXI wieku i obejmowało wszystkie zagadnienia z dziedziny energetyki.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 października 2002 r. zmieniona została nazwa stowarzyszenia na Stowarzyszenie Polskich Energetyków.
Projekt: Master-Druk.pl