Get Adobe Flash player

Działalność. O Nas.

Oddział Bydgoszcz Stowarzyszenia Polskich Energetyków specjalizuje się w prowadzeniu działalności oświatowej i doradczej w zakresie energetyki, bezpieczeństwa transportu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dysponując wykwalifikowaną specjalistyczną, czynną zawodowo kadrą inżynierską zapewniamy wysoki poziom usług w zakresie doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, organizowania branżowych konferencji, sympozjów i spotkań specjalistycznych, opracowywania analiz techniczno-ekonomicznych szczególnie w zakresie gospodarki energetycznej, opracowywania rozwiązań i projektów systemów, instalacji i urządzeń energetycznych, automatyki przemysłowej oraz koncepcji doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną w przemyśle, opracowywanie programów pracy
i instrukcji eksploatacji.
Dysponujemy własną komisją egzaminacyjną prowadzącą egzaminy sprawdzające okresowo kwalifikacje wymagane dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji i dozoru. Prowadzimy sprzedaż wydawnictw oraz oprogramowania inżynierskiego jak również szkolenia w zakresie obsługi dystrybuowanych programów.

 

Zapraszamy do współpracy.
Projekt: Master-Druk.pl